Vedtægter

Hjælpekassen på Danfoss
Stiftet 15. januar 1943


vedtægter2020

 § 1 Formål:
Hjælpekassen har til formål at yde økonomisk hjælp til Hjælpekassens medlemmer ifølge ”Forretningsorden for opnåelse af ydelser fra Hjælpekassen på Danfoss A/S”
Hjælpekassen har en selvfinansieret begravelseshjælpeordning, der dækker alle medlemmer og deres ægtefælle/samlever jfr. § 9.

§§ er rettet til efter generalforsamlings beslutning den 16. September 2020