Hjælpekassen

Hjælpekassen er stiftet den 15. Januar 1943.
Den er en sammenslutning af alle produktionsmedarbejdere på Danfoss.
Vi holder primært til i det sønderjyske og især det alsiske, hvor vi har den største koncentration af medlemmer.

Hjælpekassen har bl.a. til formål at yde økonomisk hjælp til de af hjælpekassens medlemmer der ikke kan oppebære fuld løn under sygdom, typisk nyansatte.
Hjælpen gives efter 3 ugers sammenhængende sygdom og maks. 12 måneder.

Hjælpekassens medlemmer kan endvidere efter gældende regler få økonomisk hjælp til behandling hos kiropraktor, fysioterapeut samt alternativ behandling.
Se her nærmere under ” Behandlere.

Hjælpekassen har tegnet en gruppelivsforsikring, der dækker alle medlemmer til man fylder 67 år og kræver ingen helbredsattest. Udgår 1/1-2022 iht til vedtægter, hvor den så overtages af selvfinansieret begravelseshjælpeordning